SK / EN

d-fine Central Europe mení meno na em-finOd marca 2007 ponúka spoločnosť d-fine Central Europe, ktorá bola založená ako dcérska spoločnosť poradenskej firmy d-fine GmbH, svoju jedinečnú zmes poradenských služieb na Slovensku. Na čele spoločnosti d-fine Central Europe s.r.o. boli výkonní riaditelia Dr. Ľubor Malina a Dr. Vladimír Mocko. Obaja vstúpili do spoločnosti priamo zo svojich pozícií v Národnej banke Slovenska, úseku dohľadu, kde Dr. Malina bol riaditeľom Odboru metodiky riadenia rizík a Dr. Mocko bol v jeho odbore. Vzhľadom na svoje predchádzajúce pozície sú obaja konatelia spoločnosti d-fine Central Europe uznávanými autoritami vo finančnom sektore na Slovensku.

V júli 2010 bol podiel spoločnosti d-fine GmbH v spoločnosti d-fine Central Europe kúpený slovenskými podielnikmi a spoločnosť zmenila svoje meno na em-fin s.r.o. Toto je jedinou zmenou, ktorá prebehla v spoločnosti a celý tím skúsených špecialistov pokračuje v ponuke sofistikovaných poradenských služieb, ktoré sú šité na mieru, a to nielen na slovenské potreby, ale aj potreby celého rozvíjajúceho sa regiónu. Ako je typické pre em-fin, spoločnosť ponúka hlboké know-how v kľúčových oblastiach ako je riadenie rizík, implementácia regulatórnych požiadaviek a cielená podpora bankám pri príprave na podanie žiadosti o povolenie pokročilých prístupov stanovených v regulácii známej ako Basel 2 a Capital Requirement Directive (IRB), kvantitatívne modely a metodiky a ich implementácia v príslušných IT systémoch.

(Tlačová správa)